S.No.Zone / Commissionerate Location Training DurationCourse Duration No of BatchesNo of M.T. Contact Details of M.T.No of Participants Planned
Start DateEnd Date
1Uttar PradeshTraining Centre Lucknow12/04/201713/04/20172 Days24A.K.SINGH; ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR JAISWAL;JASMINE50
2Uttar PradeshTraining Centre Lucknow18/04/201719/04/20172 Days22AYUSHI DIXIT,ANJANI AGARWAL50
3Uttar PradeshTraining Centre Lucknow20/04/201721/04/20172 Days22ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR SINGH50
4Uttar PradeshTraining Centre Lucknow24/04/201725/04/20172 Days22ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR SINGH50
5Uttar PradeshTraining Centre Lucknow26/04/201727/04/20172 Days24ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR SINGH50
6Uttar PradeshTraining Centre Lucknow01/05/201702/05/20172 Days24ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR SINGH50
7Uttar PradeshTraining Centre Lucknow03/05/201704/05/20172 Days24ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR SINGH50
8Uttar PradeshTraining Centre Lucknow05/05/201706/05/20172 Days24ANJANI KUMAR SINGH;SUJEET KUMAR SINGH49
9Uttar PradeshTraining Centre Lucknow11/05/201712/05/20172 Days24ANJANI KUMAR AGARWAL;SUJEET KUMAR SINGH43
10Uttar PradeshAgra20/04/201721/04/20172 Days22Puneet Agnihotri,AK SOHANEY,SHYAM SUNDER PATHAK,KK RAI,Shalabh sharma20
11Uttar PradeshAgra24/04/201725/04/20172 Days22Puneet Agnihotri,AK SOHANEY,SHYAM SUNDER PATHAK,KK RAI,Shalabh sharma20
12Uttar PradeshAgra26/04/201727/04/20172 Days22Puneet Agnihotri,AK SOHANEY,SHYAM SUNDER PATHAK,KK RAI,Shalabh sharma20
13Uttar PradeshAgra01/05/201702/05/20172 Days22Puneet Agnihotri,AK SOHANEY,SHYAM SUNDER PATHAK,KK RAI,Shalabh sharma20
14Uttar PradeshAgra03/05/201704/05/20172 Days22Puneet Agnihotri,AK SOHANEY,SHYAM SUNDER PATHAK,KK RAI,Shalabh sharma25
15Uttar PradeshAllahabad24/04/201725/04/20172 Days22Anjani Agarwal,Sujeet kumar Jaiswal,Kanchan Singh Gaur20
16Uttar PradeshAllahabad26/04/201727/04/20172 Days22Anjani Agarwal,Sujeet kumar Jaiswal,Kanchan Singh Gaur20
17Uttar PradeshAllahabad01/05/201702/05/20172 Days22Anjani Agarwal,Sujeet kumar Jaiswal,Kanchan Singh Gaur20
18Uttar PradeshAllahabad03/05/201704/05/20172 Days22Anjani Agarwal,Sujeet kumar Jaiswal,Kanchan Singh Gaur19
19Uttar PradeshAligarh24/04/201725/04/20172 Days11Shashi Dhar Shahi,Ajay kumar verma,Radheyshyam,Bhumika Sharma10
20Uttar PradeshAligarh26/04/201727/04/20172 Days11Shashi Dhar Shahi,Ajay kumar verma,Radheyshyam,Bhumika Sharma10
21Uttar PradeshAligarh01/05/201702/05/20172 Days11Shashi Dhar Shahi.Ajay kumar verma,Radheyshyam,Bhumika Sharma10
22Uttar PradeshBareilly20/04/201721/04/20172 Days12Rajeev singh,Jilajeet,Vimlesh Shukla,Amit Kumar Agarwal.10
23Uttar PradeshBareilly24/04/201725/04/20172 Days12Rajeev singh,Jilajeet,Vimlesh Shukla,Amit Kumar Agarwal10
24Uttar PradeshBareilly26/04/201727/04/20172 Days12Rajeev singh,Jilajeet,Vimlesh Shukla,Amit Kumar Agarwal10
25Uttar PradeshBareilly01/05/201702/05/20172 Days12Rajeev singh,Jilajeet,Vimlesh Shukla,Amit Kumar Agarwal15
26Uttar PradeshEtawah26/04/201727/04/20172 Days12vinay prakash gautam, shailendra kumar varshney7
27Uttar PradeshEtawah01/05/201702/05/20172 Days12vinay prakash gautam, shailendra kumar varshney6
28Uttar PradeshFaizabad24/04/201725/04/20172 Days12Ayushi Dixit,Chandrashekhar Singh6
29Uttar PradeshFaizabad26/04/201727/04/20172 Days12Ayushi Dixit,Chandrashekhar Singh6
30Uttar PradeshGhaziabad-I26/04/201727/04/20172 Days13sanjai kumar pandey,hari mishra, manoj kumar vishwakarma, pramod kumar dubey15
31Uttar PradeshGhaziabad-I01/05/201702/05/20172 Days13sanjai kumar pandey,hari mishra, manoj kumar vishwakarma, pramod kumar dubey15
32Uttar PradeshGhaziabad-I03/05/201704/05/20172 Days13sanjai kumar pandey,hari mishra, manoj kumar vishwakarma, pramod kumar dubey15
33Uttar PradeshGhaziabad-I05/05/201706/05/20172 Days13rakesh yadav,devendra singh,pankaj singh,shweta saran,anil kumar tripathi17
34Uttar PradeshGhaziabad-II26/04/201727/04/20172 Days13rakesh yadav,devendra singh,pankaj singh,shweta saran,anil kumar tripathi10
35Uttar PradeshGhaziabad-II01/05/201702/05/20172 Days13rakesh yadav,devendra singh,pankaj singh,shweta saran,anil kumar tripathi10
36Uttar PradeshGhaziabad-II03/05/201704/05/20172 Days13rakesh yadav,devendra singh,pankaj singh,shweta saran,anil kumar tripathi10
37Uttar PradeshGhaziabad-II05/05/201706/05/20172 Days13sanjai kumar pandey,hari mishra, manoj kumar vishwakarma, pramod kumar dubey10
38Uttar PradeshGB nagar + greater noida + noida20/04/201721/04/20172 days14devendra kumar 1,jyoti swaroop shukla,nandini goel,shikha gupta50
39Uttar PradeshGB nagar + greater noida + noida24/04/201725/04/20172 days13ramprakash pandey,arvind kumar tiwari, gaurav agarwal15
40Uttar PradeshGB nagar + greater noida + noida26/04/201727/04/20172 days13devendra kumar 1,jyoti swaroop shukla,nandini goel,shikha gupta16
41Uttar Pradeshgorakhpur01/05/201702/05/20172 Days13vinay kumar gupta,OP Singh,alok chandra gautam10
42Uttar Pradeshgorakhpur03/05/201704/05/20172days13vinay kumar gupta,OP Singh,alok chandra gautam10
43Uttar Pradeshgorakhpur05/05/201706/05/20172 days13vinay kumar gupta,OP Singh,alok chandra gautam10
44Uttar Pradeshgorakhpur11/05/201712/05/20172 days13vinay kumar gupta,OP Singh,alok chandra gautam10
45Uttar PradeshHQ Lucknow12/04/201713/04/20172 days12kanchan singh gaur,Devesk kr Tiwari15
46Uttar PradeshHQ Lucknow20/04/201721/04/20172 days12kanchan singh gaur,Devesk kr Tiwari15
47Uttar PradeshHQ Lucknow24/04/201725/04/20172 days13Manoj tripathi,Babita Tiwari,Devesh Tiwari15
48Uttar PradeshHQ Lucknow26/04/201727/04/20172 days13Manoj tripathi,Babita Tiwari,Devesh Tiwari15
49Uttar PradeshHQ Lucknow01/05/201702/05/20172 days13Manoj tripathi,Babita Tiwari,Devesh Tiwari15
50Uttar PradeshJhansi01/05/201702/05/20172 days12Rajesh Maurya, Ashish Saxena 12
51Uttar PradeshJhansi03/05/201704/05/20172 days12Rajesh Maurya, Ashish Saxena 11
52Uttar PradeshKanpur24/04/201725/04/20172 days14O.P Verma,Vishal Pundeer,Amit Pathak,Abhijeet35
53Uttar PradeshKanpur26/04/201727/04/20172 Days14O.P Verma,Vishal Pundeer,Amit Pathak,Abhijeet35
54Uttar PradeshKanpur01/05/201702/05/20172 days14O.P Verma,Vishal Pundeer,Amit Pathak,Abhijeet35
55Uttar PradeshKanpur03/05/201704/05/20172 days14O.P Verma,Vishal Pundeer,Amit Pathak,Abhijeet35
56Uttar PradeshKanpur05/05/201706/05/20172 days14O.P Verma,Vishal Pundeer,Amit Pathak,Abhijeet19
57Uttar PradeshLucknow20/04/201721/04/20172 days12Chandrika Prasad, S.P. Singh20
58Uttar PradeshLucknow24/04/201725/04/20172 days12Chandrika Prasad, S.P. Singh20
59Uttar PradeshLucknow26/04/201727/04/20172 Days12Chandrika Prasad, S.P. Singh20
60Uttar PradeshLucknow01/05/201702/05/20172 days12Chandrika Prasad, S.P. Singh20
61Uttar PradeshLucknow03/05/201704/05/20172 days12Chandrika Prasad, S.P. Singh20
62Uttar PradeshLucknow05/05/201706/05/20172 days12Chandrika Prasad, S.P. Singh19
63Uttar PradeshSaharanpur03/05/201704/05/20172 days12Anil Kumar-ii , Vipul Singhal15
64Uttar PradeshSaharanpur05/05/201706/05/20172 days12Anil Kumar-ii , Vipul Singhal15
65Uttar PradeshSaharanpur11/05/201712/05/20172 days12Anil Kumar-ii , Vipul Singhal17
66Uttar Pradeshmeerut20/04/201721/04/20172 days13O.P. Rai , Sharad Chandra, Rashmi Srivastva, Pashupati Pratap singh10
67Uttar Pradeshmeerut24/04/201725/04/20172 days13O.P. Rai , Sharad Chandra, Rashmi Srivastva, Pashupati Pratap singh10
68Uttar Pradeshmeerut26/04/201727/04/20172 Days13O.P. Rai , Sharad Chandra, Rashmi Srivastva, Pashupati Pratap singh10
69Uttar Pradeshmeerut01/05/201702/05/20172 days13O.P. Rai , Sharad Chandra, Rashmi Srivastva, Pashupati Pratap singh10
70Uttar Pradeshmeerut03/05/201704/05/20172 days13O.P. Rai , Sharad Chandra, Rashmi Srivastva, Pashupati Pratap singh10
71Uttar Pradeshmeerut11/05/201712/05/20172 Days13O.P. Rai , Sharad Chandra, Rashmi Srivastva, Pashupati Pratap singh10
72Uttar PradeshVaranasi24/04/201725/04/20172 days13Sanjai kumar Pathak , Ramashish Pandey , Paritosh Mishra25
73Uttar PradeshVaranasi26/04/201727/04/20172 Days13Sanjai kumar Pathak , Ramashish Pandey , Paritosh Mishra24
74Uttar PradeshVaranasi01/05/201702/05/20172 Days13Sanjai kumar Pathak , Ramashish Pandey , Paritosh Mishra20
75Uttar PradeshVaranasi03/05/201704/05/20172 Days13Sanjai kumar Pathak , Ramashish Pandey , Paritosh Mishra20
76Uttar PradeshVaranasi05/05/201706/05/20172 Days13Sanjai kumar Pathak , Ramashish Pandey , Paritosh Mishra20
77Uttar Pradeshmoradabad26/04/201727/04/20172 days13Mukesh Pandey, Himanshu Verma , Manoj Kumar Vishwakarma20
78Uttar Pradeshmoradabad01/05/201702/05/20172 days13Mukesh Pandey, Himanshu Verma , Manoj Kumar Vishwakarma20
79Uttar Pradeshmoradabad03/05/201704/05/20172 Days13Mukesh Pandey, Himanshu Verma , Manoj Kumar Vishwakarma18
80Uttar PradeshZone Allahabad-Fatehpur11/05/201712/05/20172 days12Sujeet kumar Jaiswal,Kanchan Singh Gaur6
81Uttar PradeshZone Aligarh-mathura11/05/201712/05/20172 days12Radheyshyam,Shashidhar shahi18
82Uttar PradeshZone-Aligarh-Etah24/04/201725/04/20172 Days12Radheyshyam,Shashidhar shahi8
83Uttar PradeshZone-Aligarhmahamaya nagar24/04/201725/04/20172 Days12Radheyshyam,Shashidhar shahi9
84Uttar PradeshZone-Aligarhkanshi ram nagar24/04/201725/04/20172 Days12Radheyshyam,Shashidhar shahi6
85Uttar PradeshZone-Aligarh-kosikalan24/04/201725/04/20172 Days12Radheyshyam,Shashidhar shahi2
86Uttar Pradeshzone bareilly-shahjahanpur05/05/201706/05/20172 Days12Radheyshyam,Shashidhar shahi11
87Uttar Pradeshzone bareilly-pilibhit05/05/201706/05/20172 Days12Jilajeet,Rajeev singh8
88Uttar Pradeshzone bareilly-Badaun24/04/201725/04/20172 Days11Amit kr Aggarwal5
89Uttar Pradeshzone Etawa-Firozabad01/05/201702/05/20173 Days12Vinay kr gautam,shailendra kr varshney13
90Uttar Pradeshzone Etawa-Mainpuri01/05/201702/05/20174 Days12Vinay kr gautam,shailendra kr varshney7
91Uttar Pradeshzone Etawa-Auraiya01/05/201702/05/20175 Days12Vinay kr gautam,shailendra kr varshney5
92Uttar Pradeshzone Etawa-Shikohabad01/05/201702/05/20172 Days12Vinay kr gautam,shailendra kr varshney4
93Uttar Pradeshzone Etawa-Farrukhabad01/05/201702/05/20172 Days12Vinay kr gautam,shailendra kr varshney6
94Uttar Pradeshzone Etawa-Bharthana01/05/201702/05/20172 Days12Vinay kr gautam,shailendra kr varshney3
95Uttar Pradeshzone Etawa-Kannauj01/05/201702/05/20172days11RK TRIPATHI5
96Uttar PradeshZone Faizabad-Gonda01/05/201702/05/20172 Days11Rajesh kumar Tandon5
97Uttar PradeshZone Faizabad-Sultanpur01/05/201702/05/20172 Days11Naveen Chandra8
98Uttar PradeshZone Faizabad-Barabanki01/05/201702/05/20172 Days11Ayushi Dixit10
99Uttar PradeshZone Faizabad-bahraich01/05/201702/05/20172 Days11Anubhav singh9
100Uttar PradeshZone Faizabad-Amethi01/05/201702/05/20172 Days12kanchan singh gaur,Devesk kr Tiwari4
101Uttar PradeshZone Faizabad-Ambedkarnagar01/05/201702/05/20172 Days12kanchan singh gaur,Devesk kr Tiwari4
102Uttar PradeshZone Faizabad-Balrampur01/05/201702/05/20172 Days12kanchan singh gaur,Devesk kr Tiwari3
103Uttar PradeshZone Ghaziabad-Bulandshahar11/05/201712/05/20172 Days12devendra singh, shweta saran17
104Uttar PradeshZone GhaziabadHapur11/05/201712/05/20172 Days12devendra singh, shweta saran5
105Uttar PradeshZone gorakhpur-basti24/04/201725/04/20172 Days12arun kumar pandey,alok kumar tiwari8
106Uttar PradeshZone gorakhpur-deoria01/05/201702/05/20172 Days12arun kumar pandey,alok kumar tiwari9
107Uttar PradeshZone gorakhpur-siddharthnagar01/05/201702/05/20172 Days12arun kumar pandey,alok kumar tiwari4
108Uttar PradeshZone gorakhpur-santkabir nagar24/04/201725/04/20172 Days11U P SINGH4
109Uttar PradeshZone gorakhpur-Kushinagar26/04/201727/04/20172 Days11U P SINGH7
110Uttar PradeshZone gorakhpur-Maharajganj01/05/201702/05/20172 Days11U P SINGH4
111Uttar Pradeshzone lucknow hardoi03/05/201704/05/20172 Days11S.P.Singh9
112Uttar Pradeshzone lucknow raibareilly01/05/201702/05/20172 Days11rashmi awasthi7
113Uttar Pradeshzone lucknow-sitapur01/05/201702/05/20172 Days11harilal prajapati14
114Uttar Pradeshzone lucknow-lakhimpur kheri03/05/201704/05/20172 Days11harilal prajapati10
115Uttar Pradeshzone Saharanpur muzaffarnagar24/04/201725/04/20172 Days12kamal mohan mishra ,divyendu gautam14
116Uttar Pradeshzone Saharanpur muzaffarnagar26/04/201727/04/20172 Days12kamal mohan mishra ,divyendu gautam14
117Uttar Pradeshzone Saharanpur shamli24/04/201725/04/20172 Days11pramod das gupta12
118Uttar Pradesh zone Varanasi chandauli24/04/201725/04/20172 Days11seema saroj12
119Uttar Pradeshzone Varanasi azamgarh03/05/201704/05/20172 Days11seema saroj10
120Uttar Pradeshzone Varanasi azamgarh05/05/201706/05/20172 Days11seema saroj8
121Uttar Pradeshzone Varanasi ballia03/05/201704/05/20172 Days11seema saroj8
122Uttar Pradeshzone Varanasi mirzapur24/04/201725/04/20172 Days12Divyansh anand,seema rani20
123Uttar Pradeshzone Varanasi sonebhadra25/04/201726/04/20172 Days12Divyansh anand,seema rani20
124Uttar Pradeshzone Varanasi maunath bhanjan03/05/201704/05/20172 Days12Divyansh anand,seema rani6
125Uttar Pradeshzone Varanasi santravidas nagar03/05/201704/05/20172 Days12Divyansh anand,seema rani4
126Uttar Pradeshzone Varanasi bhadohi03/05/201704/05/20172 Days12Divyansh anand,seema rani3
127Uttar Pradeshzone Moradabad rampur03/05/201704/05/20172 Days13Mukesh Pandey, Himanshu Verma , Manoj Kumar Vishwakarma7
128Uttar Pradeshzone Moradabad bijnor03/05/201704/05/20172 Days13Mukesh Pandey, Himanshu Verma , Manoj Kumar Vishwakarma8
129Uttar PradeshZone Moradabad JP nagar03/05/201704/05/20172 Days13Mukesh Pandey, Himanshu Verma , Manoj Kumar Vishwakarma7